#6 Nothing: Nihilistic Bliss.┈┈

χμμ..σκέφτηκες ποτέ ότι το ”υποκειμενικό” δεν έχει την έννοια του αληθινού ? μπορεί να μην είναι αληθινό ένα χρώμα ? βλέπεις το χρώμα,το μάτι μεταφέρει το ερέθισμα στο μυαλό ΚΑΙ εδώ είναι το κρίσιμο σημείο..το μυαλό (η σκέψη) ”ονομάζει” το ερέθισμα-σαν χρώμα,σαν συν αίσθημα,σαν μια ανάμνηση που επανέρχεται ίσως..αν απλά και άκριτα παρατηρήσουμε το ερέθισμα δίχως οικειοποίηση τότε το βλέπουμε πραγματικά,αλλιώς βλέπουμε την προβολή μας..θέλουμε να βλέπουμε την αλήθεια ? είναι απλό,τί λες ?

Οτιδήποτε βλέπουμε και ερμηνεύουμε με τα μάτια μας μπορεί να είναι τεχνητό ή ψεύτικο. Ό,τι όμως βλέπει η ψυχή μας δεν μπορεί παρά να είναι αληθινό. Τα μάτια της ψυχής μας δε θα μας προδώσουν ποτε.

It means Nothing.

Trying new things, Learning new skills, running head on into huge fabulous mistakes of amazing nature. To search for that unique voice that dwells deep within the castles of our thoughts. Celebrating that which we love with the people who teach us love every second of this precious life that has been bestowed upon us by the lord above & our parents. Patience &forgiveness to push each other- challenge and encourage our fellow friends, Romans & countrymen. May the days but be filled with fondness and laughter, caring and respect, understanding and simplicity. Rise up that one can inspire and inspiration one will get.
……
In the words of James Dean- get this BS out of my way.

All thinking minds lose the fight of thought, the moment they resort to self-satisfactory demons like logic & reason, yes. Sense & rationality.It’s neither a belief nor is it the truth-the fact that all codes are baseless, be it civic, religious, anti-X(X=anything), patriotic or heroic, honor or dishonor, conduct or conscience, morals or ethics, integrity or ideals, standards or duty. By the powers vested in me by God-the mightiest of all the sky dwelling lords and the vicious demons of the underworld ,
I hereby state the unremarkable First law of existence-

There is nothing one can know or communicate.

I imagine this law will be seen as a display of dyspepsia stemming from a gloomy outlook of grief. It will be confused with extreme cynicism- hailed as a preeminent sentencing that denounces any existence & belittles joys of life. I’m here to tell you, you’re wrong. And yes, don’t listen to me but it’s exactly correct believe it or not. There are moral imperatives, true. They are the following-

Believe in nothing and make sure it’s non-deliberate.
Have no loyalties- trust is unimportant-leads to disappointing expectations.
No purpose.

….. except, an impulse to annihilate with the mind anything that “makes sense”.
There are more than a few “philosophers” who claim to be nihilists. Cool.
No it’s not.

Nietzsche can feel free at this point to sit back , close his eyes and scum-cup his nut-sack.

Nihilism is not a way of life, oh it’s not a school of thought. It is happiness ‘ the roots of which are deeply proportioned with acceptance. And that’s what nihilism is-acceptance. “Philosophically, socially and intellectually” speaking, life has no essence and purpose.We are living in a world that resembles..well..nihilism really.
The acceptance that comes with nihilism is an imperative of absolute reason. It has the deadly corkscrewing potential to eventually destroy all incorruptible, divine, mystical and intellectual convictions launching the world,genitals first into the most glamorous crisis–backed up by decaying deficit, essential carnage and cosmic fecklessness.

As well, the decline of sense has seen a confused society, fueled by feelings of alienated despair & social isolation. So much of “humanity” lives without meaning and purpose, only visceral.The mere numbers will fail to enumerate the  “quiet desperation” of people, lonesome en-route to workplace and a workplace that comprises of jobs,meaningless & mediocre, dehumanized jobs writing programs & typing numbers into a computer for nine hours a day making money for money & power hungry capitalist scum-swingers all over the world only to come back to their houses to indulge in watching useless reality television, mindlessly lapping up nonsensical popular culture in their idle hours & finding respite in entertainment that has no real meaning, besides sudden but volatile gratification & fugitive seasoning.

Rationality is a principle of behavior and behavior is an adulterated extension of  mind & matter. One cannot win. There is no game. It’s already lost.
” El hombre es el artífice de su propia felicidad ?…”
Well, destination is not a architecture project. It’s not. So shut up. It’s not a request.
Dream one must, for if one can’t dream – how is one happy? If one doesn’t pursue his dream – how does anybody benefit? If one doesn’t know thy self first – how do others know the truth about anything? See how I can use tentacles of supposed intellect to write pure BS.
It’s a very uncomplicated argument. The concept of happiness itself is not subjective. Simple reasoning & logic is answer to nothing ’cause there is nothing to answer. We don’t need experiments to look for empirical evidence, ’cause there is no evidence to suggest empiricism.

Disgusting. It is still within one’s “rational” self-interest to help others that are defenseless. Helping others and preserving the “moral fabric” of the social contract are indeed selfish acts, “worthwhile” as they may seem to a desperate individual. Sometimes one claims to risk everything to safeguard that which they love. It’s prejudiced to the extent of insult. In every sense, those that protect others act out of self-seeking behavior,based upon whatever they might value which is narcissistic and undeniably corrupt.

Men just want physical pleasure. Every single thing “material” or “intellectual” comes to an ultimate stop at that thought & desire. The cowardly claims of love and forgiveness are but a clever and emotional camouflage for their own failure to act selflessly. Men have no concept of what all entails.You are not here to serve others or “the common good.”
You will do anything to lend your existence some “meaning”. Even in “theological” terms, whatever you claim to be doing ,you are still working for your own happiness & satisfaction. That happiness may be based on instructions from scriptures or prophets or pastors, but YOU choose that happiness for yourself. No one chooses it for you nor do you choose it for someone else. So fine you claim again,your happiness comes from assisting others in whatever way you choose, but again you voluntarily choose that. You choose to make yourself happy by helping others. ‘Cause if you practice empathy then you should  help all who need it not someone you run into or someone who runs into you.6627_3476040758354_1805311928_n
Talking of  “Sacrifice” – it is the simple trade of a valuable thing for a less valuable item, so, if for example raising one’s children requires “sacrifice” one should have been more careful in making the decision to have kids. And, if those Sandy Hook teachers became teachers because they wanted to nurture and educate kids, and not because they’d get a sweet salary and summers off, their actions to protect their charges were not “sacrifices”, but steps taken to fulfill their “chosen purposes”. I  did what i see here.Making dangerously wrong assumptions about supposedly pseudo-purposes & meanings  about lesser mortals is wrong. Assumptions are for those who know not, something i recklessly don’t qualify as- ‘Cause a purpose can only proclaim to be a purpose if it serves a purpose and from the First law of existence we know that there is no purpose so the people who die for others- I won’t categorize their purposelessness by calling what they did “sacrifice”.

Screw Tolkien, here is my Second law of existence-All those who wander, are lost.

It is not what it appears on the surface..simply a greedy “me and only me” stance.Self sacrifice is actually NOT purely altruistic…you are programmed by your genes for self-preservation, so generous acts performed by an individual contain their own personal reward to the ego. Many people are motivated to do good things either for the promise of a future reward (which religions use to motivate people to give of their resources of even their lives) or the more immediate reward of praises and accolades from others. Even doing a private act of kindness that no one else knows about, causes a secret boost to the ego with the thought of “I’m a good person” because I did that.You all seek the approval of others-a witness to your lives which is an ancient instinct to avoid being ousted from the ‘tribe’ which can lead to death. You  sacrifice to ingratiate yourselves to others who observe your acts, with the hope that they will value you more. So a part of self sacrifice is actually self-promoting in a sense. Stop thinking otherwise. Stop thinking. Sitting in your armchair years from now, you are desperate you know you’re going to die, you can’t even cry.

Everything one does is a reactionary conclusion rooted in trauma and all the adults teaching these children around them to believe something for which there is no evidence and defies reason is a subtle, but cruel, form of child abuse.The incessant greed to go beyond existence to prove existence exists is existential BS. The only existence is that of physical space.Anything & also everything is letting others use you. Understand that understanding must be understood outside the context in which they were made only then is it correct. I’m not only advocating that apathy should be encouraged, but simply that, there never be cooperation between individuals  as well.

I end this with the Third law of existence-

Death is nothing but a fixed “idea”.

P.S: key words in quote in no way suggest a moral side-effect.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s